Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1

 


De op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Betaling kan plaatsvinden door bankoverschrijving – IDEALOrgonitesenzo zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen.

De levertijd gaat in op het moment dat Orgonitesenzo de betaling heeft ontvangen.Rekeningnummer NL12 ASNB 0267 1783 28 t.n.v Orgonitesenzo

 


Artikel 2


Orgonitesenzo brengt de verzendkosten/administratie kosten in rekening.
De verzendkosten zijn voor uw eigen rekening. (ook bij retourzendingen)


Artikel 3


Na ontvangst van de order krijg je zo snel mogelijk per e-mail een bevestiging van de bestelling
Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Orgonitesenzo is bijgeschreven, verzendt
Orgonitesenzo de bestelde artikelen binnen 1-3 werkdagen
Indien de bestelde goederen niet binnen deze tijd bezorgd kunnen worden neemt Orgonitesenzo
gelijk contact met u op via e-mail.


Artikel 4


Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet , dan kunt u de bestelling, op eigen kosten,
retourneren. U dient dat te doen binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zonder opgaaf van
redenen .


Speciaal op afstemming / naar wens zijn gemaakte items kunnen niet retour gezonden worden.
Wij stellen het op prijs dat een retourzending vooraf per e-mail wordt aangemeld.
Zonder voorafgaand overleg worden de verzendkosten standaard al niet door ons vergoed.
Houdt er ook rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde
retourzendingen door ons niet worden gecrediteerd.
Vervolgens dient u dan binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling de ongebruikte artikelen in
de originele verpakking te retourneren aan:


Orgonitesenzo
Stuwweg 13
9306 TD Alteveer

Gem. Noodenveld
Nederland.


Orgonitesenzo zal de aankoopwaarde zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourzending
terugbetalen.
Orgonitesenzo behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte
van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is
gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in
originele verpakking retour zijn gezonden.
Orgonitesenzo behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren wanneer de artikelen
niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retourzending niet
binnen twee dagen na aflevering van de bestelling Orgonitesenzo per e-mail is gemeld.
Is uw bestelling beschadigd of incompleet aangekomen dient u het dezelfde dag nog aan ons te
melden.
Als uw pakket wordt verzonden dan ontvangt u hier via email een bericht van.


Orgonitesenzo stelt zich niet aansprakelijk voor de schade etc die door postorderbedrijven zijn
ontstaan.


Artikel 5


Orgonitesenzo staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het
aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die
zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de
klant vallen niet onder de garantie.


Artikel 6


Orgonitesenzo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij
daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige
bedrijfsstoringen bij Orgonitesenzo en transportstagnatie.


Artikel 7


Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst
auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Orgonitesenzo
worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.


Artikel 8


Orgonitesenzo geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door. Orgonitesenzo gebruikt
klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik.


Artikel 9


Bestellingen welke buiten schuld van Orgonitesenzo tijdens verzending zijn zoekgeraakt,
zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het
zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Orgonitesenzo
Indien wij de verzending retour ontvangen en blijkt dat u de verzendgegevens niet juist heeft
ingevuld dan zijn wij hier niet verantwoordelijk voor en zullen wij de verzendkosten niet vergoeden.
Als u het pakket alsnog wilt ontvangen dient u de verzendkosten zelf opnieuw te betalen
Sieraden
Alle producten worden diverse malen gecontroleerd alvorens ze door u worden aangeschaft.
Sieraden kunnen niet worden geruild
Wij geven ook geen garantie op diefstal of verlies van uw sieraden.


Retourbeleid / Herroepingsrecht


14 dagen bedenktijd
Wij vinden we het belangrijk dat je tevreden bent over de producten die je bij ons bestelt. We doen
daarom niet moeilijk over een redelijke bedenktijd. Je hebt bij ons 14 dagen de tijd om te beslissen
over je aankoop. Binnen deze 14 dagen mag je de bestelling ruilen en retourneren.
Voor het ruilen en retourneren hanteren wij de volgende regels:

 • Het product dient voor zover redelijkerwijs mogelijk ongebruikt te zijn zonder zichtbare
  gebruikerssporen.
 • Het product dient voor zover redelijkerwijs mogelijk in complete en onbeschadigde verpakking
  retour worden gezonden.
 • Alle eventuele bijbehorende handleidingen, accessoires en andere zaken dienen aanwezig te zijn.
  Kortom moet het product in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin deze ontvangen is.
 •  

 • De kosten voor het retourneren zijn voor de klant.


 • Warme draken groet
 • Orgonitesenzo
 •  

Winkelwagen